Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství Amenti. Skutečná historie lidstva.

12.1 Stručná rekapitulace

Jak vidíme z dosavadního textu celého seriálu vyplývá jednoznačný závěr a totiž ten, že minimálně od dob pádu Atlantidy jsme coby pozemské lidstvo ve velmi nezáviděníhodné situaci zotročené a podrobené rasy (myslím tím všechny lidské genotypy v současnosti využívané pro potřeby pozemských inkarnací). Nicméně právě v naší přítomnosti se všichni a všechno (nejen) pozemské dostává do situace, kdy je s touto tristní situací opět možné něco udělat. Časování, jak jsme si již ukázali, patří mezi nevyjednatelné děje řídící se univerzálními zákonitostmi a proto je toto časové období předvídatelné, podobně jako je předvídatelné časování a tedy průběh  každého cyklického děje (alá roční období), na rozdíl od předvídání toho, co se skutečně v tu či onu dobu věcně odehraje. A právě pro tuto časovou předvídatelnost bylo všemi zasvěcenci v historii lidstva (nutně různorodě maskovaným či symbolicky zastřeným způsobem - samozřejmě proto, aby to Soupeři přehlédli) poukazováno na dnešní dobu s jasným mementem a vzkazem - Vy lidstvo počátku jedenadvacátého století, neprošvihněte toto veskrze výjimečné období ! Právě ve vaší době půjde s touto tristní situací něco udělat ! A půjde s tím udělat něco na všech úrovních makro i mikrokosmu, tedy na úrovni kosmické, planetární, kolektivní (rasové) i individuální (osobní). Bohužel tato doba je zde a přesto naprostá většina současného lidstva o této situaci neví zhola nic relevantního a když už přece jen něco, ukazuje se že takové vědomosti zhusta pocházejí z pramenů kontrolovaných Soupeři.

 • Strážcům se přitom daří držet Soupeře od těla a tak zatím udrželi dosavadní průběh v přijatelných mezích (byť na útok Soupeřů v roce 2003 došlo k automatické (Strážci neiniciované), makrokosmické reakci v podobě naprosto jedinečné aktivace autoimunitního procesu známého jako tzv. proces HetharO-HethaloN a další útok Soupeřů v prosinci 2004 stál život cca 250 000 lidí). A i když se toho událo ještě mnohem, mnohem víc signifikantního během několika posledních let - viz.dále, přece jen se pravděpodobnost vývoje směrem do BZP (Bridge Zone Project - zjednodušeně jde, jak jsme si již řekli, o Strážci organizovaný, kolektivní únik uvědomělé/probuzené části lidstva z našeho reverzního matrixu do kristovského dimenzionálního mezipásma) trvale úspěšně navyšuje a to je velmi dobrá zpráva.
 • Na současném transformačním SAC zúčastněné hvězdné systémy se postupně synchronizují (seřazují) a vytvářejí či otevírají tak žádoucí "merkabický průplav" pro příliv (cirkulaci) potřebných vf energií (tzv. Hvězdný most).
 • Planeta Země ví co má dělat, přijala sestupující Sféru Amenti a dokončuje přípravy na prolnutí svého morfogenetického těla s morfogenetickým tělem Tary a Gaie jakož i její flóra a fauna se těší z probíhajícího, vzrušujícího období (všimli jste si, jak se flóra letos rozbujela ?).
 • Jen s lidmi (velkou většinou) to je stále problém. Zamysleme se nad tím, že Prameny hovoří v tom smyslu, že v roce 2002 bylo připraveno na stávající transformační dobu asi pouze 8% lidstva ! Nad progresí tohoto čísla si již můžeme popřemýšlet sami. Důsledek ? Cíleně oblbnuté a podvedené lidstvo jednoduše nepomáhá planetě Země držet si dost kvalitní energie a stále se něčeho bojí (nechává se vystrašit), místo aby se jednoduše mělo vzájemně rádo a "mocipány" a jejich techniku prostě a jednoduše ignorovalo. Tímto bohužel zcela nevědomě pracuje samo proti sobě, proti svým bytostným zájmům a snižuje tak planetární energetickou hladinu, nezbytnou pro bezkataklyzmatický průběh našeho SAC a vstup do BZP.

 

Naprostá většina lidstva tedy ani netuší, že pomalu kulminuje období, kdy se každý jednotlivec (propadlá duše z Tary) může sám za sebe, bez cizí pomoci či prostředníků, osvobodit z této dlouhotrvající otrocké situace a že to je jedna z posledních, ne-li skutečně poslední příležitost. A přitom jsme tak blízko - jak od pádu Tary snad ještě nikdy. Kdoví, možná i toto niterně pociťované závěrečné dilema či balancování je jednou z příčin obav, které lidé pociťují (Frodo nám tu obtížnost finále hezky ukázal, že). V prosinci roku 2012 se otevře Sféra Amenti obsahující přímé propojení na vlastní Duchovní rodinu každého z pozemšťanů (tzv. Modrý plamen Amenti), čímž se každému kristovskému pozemšťanovi dostává příležitosti sám zrealizovat svoji vlastní "spásu" - či jinak řečeno, zbavit se svých otrockých okovů a přejít přes Hvězdný most - a to je kupříkladu ten správný motiv kam směrovat své představy, meditace či vizualizace. Tato příležitost (okno v čase) je však jen (ostatně jako téměř všechno ostatní) dočasná a bude trvat po dobu cca 5 let, tedy od prosince roku 2012 do roku 2017. Po té se vše opět začne uzavírat a věci se budou dalších 5 let vracet do běžných kolejí (i když k úplnému uzavření všeho dojde až po dalších cca 5x12 letech), byť pro jednu skupinu lidstva zcela jiných než pro skupinu druhou. Je tedy zřejmé, že Soupeři, kteří si nepřejí, aby se většině lidstva podařil tento osvobozující přestupný proces, budou dělat a jak můžeme vidět i dělají, vše proto, aby toto časové okno lidstvo prošvihlo. V této souvislosti je nezbytné vědět, že přechod přes Hvězdný most se v tomto klíčovém období musí odehrát v našem HU-1 (D1 až D3 dimenzích) realitním poli, tedy vědomým rozhodnutím se k němu. A to jak z důvodů makrokosmických, které přivádějí klíčovou Sféru Amenti konkrétně do této naší časoprostorové/dimenzionální reality, tak z důvodů mikrokosmických, kdy každý jednotlivec musí udělat svoji závěrečnou, kruciální Svobodnou volbu. Proto Soupeřům nebude vadit, právě naopak, když by se velká část lidstva (byť jsou na něm coby energetičtí paraziti závislí) tohoto období nedožila, tohle oni ustojí. A samozřejmě, že v příští pozemské inkarnaci už bude pro tyto lidské jedince nádraží prázdné. Současně si řekněme, že na tuto svoji kruciální Svobodnou volbu se většina z lidí (Propadlých duší z Tary - což nemusí být tvůj případ, milý čtenáři) připravuje v rámci mnoha svých inkarnací a proto je naprosto namístě, pokusit se ujasnit si, jak si v ostatních inkarnacích v této záležitosti vedeme. Jen připomínám, že naše inkarnace jsou simultánní a všechny se sbíhají/protínají právě v tomto veledůležitém období SAC 2012-2022 (kruh se uzavře) do jednoho společného rozhodnutí. Avšak, co když v této své inkarnaci brzdíme všechny naše již připravená ostatní Já, nebo některé jiné Já brzdí nás a tedy ono potřebuje pomoct ? Jak se ti milý čtenáři daří, komunikovat s těmito svými ostatními Já ?

Mimo to je namístě si uvědomit a skutečně promyslet, ještě jeden aspekt, kterým je právě otázka toho, co je a co není naše Svobodné rozhodnutí. Právě v kontextu toho, že na své klíčové rozhodnutí se individuálně připravujeme multidimenzionálně a více inkarnačně, není na místě se zjednodušeně domnívat, že je stále ještě možno všem lidem, nějakou osvětou či podobnými informačními strategiemi, pomoci. Je zde dnes již velké množství lidí, kteří své klíčové Svobodné rozhodnutí již udělali a pro ně již nejsou žádné opravné prostředky k dispozici ! Stejně tak je potřeba si promyslet, jak to skutečně vypadá s těmi, kteří se v tomto finále "nechali či ještě nechají umřít" (vyloučit ze hry). Asi se nelze spoléhat na to, že je do této situace nepřivedla nějaká jejich vlastní sekvence nekvalitních svobodných rozhodnutí. A takto je namístě dívat se i na všechny ty další aspekty dneška, dávající do souvislosti např. fyzické zdraví lidí a jak cílené a zákeřné útoky proti němu ze strany Soupeřů (např.vakcinace, mobing či myšlenky falešné životosprávy a mnoho dalšího), tak i vlastní nedostatečnost, zvládnout trvale se zvyšující energetický tlak v důsledku progrese v budování Hvězdného mostu, umožňující nárůst aktivace vyšších vláken DNA. Pro přechod po Hvězdném mostu do BZP je totiž nezbytná minimální aktivace DNA na úrovni 4,5 - tj. alespoň celé 4.vlákno DNA a spodní subpásma 5.vlákna DNA, což esotericky zjednodušeně řečeno koresponduje se získáním expanze lidského Vědomí do astrálního D4 pásma a spodní části archetypálního/ideového pásma D5 - domova Tary. Kdo zůstane na mentálně/racionální úrovni 3.vlákna DNA - tedy na vzestupné úrovni D3 až D4, bohužel nebude mít šanci po Hvězdném mostě přejít. V této souvislosti jen připomínám, že Agarta (Vnitřní či Dutá země Strážců) operuje na úrovni D3,5 !

Rovněž tak je namístě neztrácet ze zřetele, že tvorba Hvězdného mostu se dotýká i planety Země a i ta, podobně jako lidské tělo má svá slabší místa (zhusta zapříčiněná nežádoucí činností pomýlených pozemských obyvatel), na kterých může, v rámci probíhající všeobecné transformační tendence uvést vše do rovnováhy, docházet k lokálním problémům, typu různě intenzivních živlových katarzí, samozřejmě že s příslušným nežádoucím dopadem na tamější, karmicky (či stejnorodě, chcete-li) podmíněné obyvatelstvo. V této souvislosti bych jen poznamenal, že mnohokrát zmiňované tzv. elektromagnetické přepólování Země s katastrofálním důsledkem v podobě plošného, celoplanetárního kataklyzma bylo na pořadu dne v roce 2003, kdy však bylo úspěšnou činností Strážců tato vážná hrozba odvrácena a v současnosti je vhodné reálně pracovat spíše s představou místních a lokálních nestabilit, než s celoplanetární katastrofou.

 

Pro ty z lidí, kteří však ještě stále mají na výběr tak přichází v úvahu tři výsledky tohoto jejich finálního rozhodovacího procesu:

 1. Jedinec nakonec neakceptuje tuto situaci a i nadále zůstane u některé z forem současných pozemských ideologií (jedno zda teistických či ateistických). Tito lidé se v podstatě budou řídit lineární optikou, vyjádřitelnou heslem - nějak bylo, nějak bude. Je myslím evidentní, že toto není ta správná volba, která by svým vyznavačům přinesla potřebný nárůst expanze jejich Vědomí (aktivaci spících pásem vyšších vláken jejich DNA). Tato volba nevede ven z matrixu.
 2. V nitru jedince se nakonec přece jen něco pohne a propříště se pro něj stane nepřijatelné pokračovat v akceptování stávajících pseudovědeckých, zavádějících, manipulačních a mediálně-konzumních, podvodných interpretací světa a dění na něm, v důsledku čehož se začne pídit po dalších údajích, které ho přivedou ke zjištění, že existuje široká nabídka těchto alternativních výkladů světa, přičemž se mu nabídnou tři možné pod volby:
  1. Jedinec nakonec odmítne alternativní přístup k okolní realitě a vrátí se ke svému nativnímu postoji (vrátí se do matrixu). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba.
  2. Jedinec neprohlédne úskalí alternativních výkladů světa a akceptuje některý z nesprávných metafyzických přístupů k sobě a okolní realitě (přijme za své některou z falešných verzí Soupeřů). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba a nevede nikam jinam než zpět do matrixu, byť možná exotičtější cestou.
  3. Jedinec zaujme takový přístup k okolnímu světu, který mu umožní zařadit se mezi skupinu č.3, čímž skutečně vstoupí na tu správnou cestu.
 3. Jedinec se zařadí mezi ty, kteří si jsou již zcela validně vědomi celé situace (zejména globální manipulace ze strany Soupeřů a logiky současného SAC) a cílevědomě pracuje na cestě ven z našeho reverzního matrixu domů do matrixu kristovského.

Máš milý čtenáři jasno, kam by jsi zařadil sám sebe a své blízké, které máš rád ?

 

 

12.2 Překážky na cestě domů

Pokud si náš seriál dělá ambice na to, napomoci najít čtenářům správnou cestu domů, tedy navést je na volbu č.3, měli bychom si nyní říci několik slov k tomu, jak asi tak může vypadat taková vědomá práce na cestě domů, na cestě k expanzi vlastního Vědomí do vyšších realitních polí či nebí chcete-li (připomeňme si, že tři dimenze společně vytváří jedno realitní pole či nebe a v nejnižším z nich tzv. HU-1 = D1+D2+D3, nyní žijeme). Jak se dostat do sedmého nebe (když v prvním je tento text psán i čten) či ještě výš, kdo to ví ?
Možná se shodneme na tom, že dobrým prvním krokem by bylo precizovat si situaci, ve které se nyní nacházíme, tedy něco jako stanovit si platnou a fungující diagnózu své situace s ohledem na identifikaci hlavních překážek stojících našemu úsilí v cestě. Z našeho vyprávění již víme, že v důsledku činnosti Soupeřů, žijeme v uměle a násilně pozměněném environmentu, který se vyznačuje zejména všudepřítomnou informační manipulací a nežádoucím multidimenzionálním (podprahovým) ovlivňováním našich myslí, potažmo průběhů našich současných životů, což nám účinně brání svoji situaci správně identifikovat a tedy na ni i adekvátně reagovat. Zjednodušeně a dnes již i kultovně si tuto situaci pojmenováváme jako život v matrixu. Nicméně pozor, měnit stav tohoto environmentu je totiž mimo naši kompetenci. Můžeme sice podlehnout představě, že status quo můžeme změnit nějakou formou organizovaného odporu, ale efektivnější je pracovat s individuální formou odporu. Tato alternativa spočívá v akceptování toho, že našim individuálním úkolem je nalézt takové správné životní postoje, které nám v tomto matrixovém prostředí umožní prosperovat natolik, abychom se byli schopni dostat k příležitosti neprošvihnutí evolučních šancí (modré pilulky), přinášených nám naším SAC. Touto větou však v žádném případě nemám na mysli zaujímat nějaké rezignační postoje vůči dění ve společnosti. Myslím, že kultovní filmy jako Matrix nebo Pán prstenů dostatečně ilustrativně ukazují na to, že bez individuálního úsilí nejde nic správným směrem, ale taky to, že každý nejsme Neo či Frodo, tedy tím, kdo si zvolil cestu externího angažmá v tomto zmanipulovaném environmentu, avšak ukázaly nám i to, že i tito vyvolení, nezbytně potřebují ke splnění svého úkolu podporu ze strany ostatních. A tuto podporu jim mohou dát zas jen ti, kteří již dokázali pohnout sami se sebou. Nesmíme zapomínat na to, že každý si neseme vlastní karmickou zátěž, která je zcela individuálně specifická a současně univerzálně působící, coby jedna z prvních překážek na cestě ke svobodě a současně nám vytváří osobní, zcela jedinečné životní okolnosti a výzvy. Stále totiž platí - kdo chceš pomoct ostatním, pomoz nejdříve sám sobě.

Je potřeba si ale dobře promyslet (a samozřejmě nejdříve o nich vůbec vědět) i další důležité aspekty naší současné situace, potažmo činnosti Soupeřů. Věnujme se teď chvíli jednomu globálnímu z nich a  rovnou si řekněme, že kromě každodenního života ve zmanipulovaném matrixovém realitním prostředí, jsme všichni a to doslova každý jednotlivě, od okamžiku prenatální integrace svého Vědomí do fyzicky se rodícího lidského plodu v HU-1, "individuálně vybaveni" takovými nežádoucími morfogenetickými mutacemi, které v konečném důsledku zapříčinily to, že všichni od narození "bezmyšlenkovitě, z generace na generaci" považujeme za samozřejmou a přirozenou spoustu aspektů či parametrů pozemského života, kterou jsou však ve skutečnosti nepřirozené, umělé a násilně devastující. Z této situace se jen těžko a zdlouhavě (většina vůbec ne) dostáváme. Tyto znásilňující morfogenetické predispoziční mutace "vybavily" lidstvo takovými parametry jako např. stárnutí (skrze technologie jako jsou Sextant Clock a 6-6-6 TimeKeapers) s údajně přirozeným následkem biologické smrti, která však ve skutečnosti není přirozenou součástí života, ale je nejúčinnějším nástrojem ke generování trvalého, celoživotního strachu ze smrti, což je energie, kterou se Soupeři parazitálně živí.

Další z klíčových konkrétních podob těchto mutací je implementace principu známého jako "zadní vrátka" do naší bioenergetiky. Co si pod tím představit ? V principu to je jednoduché. Do naši morfogenetiky byl těmito mutacemi vpraven umělý energetický kanál či port pro přímé působení Soupeřů na naše energetická těla. Prostřednictvím těchto zadních vrátek jsou Soupeři schopni dosahovat u naprosté většiny lidských jedinců takových efektů, jako přímé podněcování či směrování emocionálních a mentálních orientací či pozorností (emocionálních reakcí a myšlenkových forem), samozřejmě že směrem pro lidi nežádoucím. Tuto skutečnost lidé prakticky vůbec nejsou schopni identifikovat, vše si vysvětlují tak, že taková (třeba násilnická či ignorantská) je holt povaha lidí a proto takto zdánlivě přirozeně vznikající pocity, emoce a nápady považují za lidem vlastní a originální, i když jsou ve skutečnosti účelově podvržené. Tento nežádoucí a zákeřný energetický vliv, kterým je každý jednotlivec od narození vybaven, je znám pod pojmem Stínový tanečník(dvojník z reverzních domén) a jeho účinkování je pro lidi veskrze škodlivé a je proto potřeba se tohoto vlivu bezpodmínečně zbavit, což je v naší moci a což zajisté patří mezi ty aktivity, které lze zařadit mezi výše zmíněnou vědomou práci na cestě domů. Vidoucí lidé popisují výsledek této mutace v podobě karmínového zbarvení aury (čím signifikantnější, tím hlubší infiltrace), přičemž skutečná vizáž tohoto démona je jim mnohdy viditelná v podobě zlatého skarabea, sedícího lidem na zádech někde mezi lopatkami či výš na ramenou. Pro běžné D3 vidění pak je tato globální mutace identifikovatelná černými zorničkami v očích lidí. Tuto terapeutickou aktivitu vůči výše zmíněné diagnóze je příznačné pojmenovat si pojmem jako Zapečetění astrálního těla.
Dalším důležitým aspektem vědomé terapeutické práce na sobě samotném, potažmo hledání své vlastní cesty jsou cílevědomá meditační cvičení (viz. známá budhistická trojice M - morálka/životní způsoby-moudrost/vědění-meditace/spojení). Ty meditace jsou praxí, našeho teoretického poznání. O různých energetických implantátech jako např. Jehoviánských pečetích jsme si již povídali. Ale vězme, že nejsou zdaleka jediné. Ve hře jsou bohužel aktivní i těžší kalibry těchto otrokářských nástrojů. Aniž bych zacházel do podrobností, opět jen pro osobní inspiraci laskavého čtenáře nyní vyjmenuji čtyři velmi důležité implantáty, kterým je rovněž záhodno věnovat zvýšenou pozornost. Uvedu jen jejich názvy se stručnou charakteristikou, frekvenčním umístěním a obdobím, kdy byly aktivovány v pozemské energetice. Souhrnně jsou známy jako tzv. Čtyři srdce Metatrona a jejich primárním účelem je blokovat aktivace příslušných vláken DNA a v součinnosti s dalšími implantáty představují pro lidi snad největší překážky.

 • První Srdce Merlina -  aktivováno v období 22326 př.n.l. (Eyianský masakr) a to do dimenzionálního pásma D10.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D11 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Kristovskou úrovní vědomí jeho Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby mezi 11. a 12. morfogenetickou čakrou tak lidi zcela odstřihlo od možnosti pracovat s D12 kristovskou Maharickou energií z HU-4 realitního pole, v důsledku čehož lidé postupně zcela ztratili povědomí o své spirituální podstatě, inkarnační historii i Záchranné misi Amenti a přijímali ideje z reverzních domén.
 • Druhé Srdce Draka - aktivováno v období 9558 př.n.l. (závěrečný pád Atlantidy) a to do dimenzionálního pásma D7.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D8 monadické dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Duchem jeho Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby nejvyšší tělesné 7.čakry na 1. morfogenetickou - 8.čakru tak lidi zcela odstřihlo od schopnosti niterně procítit své vlastní napojení na svoji Duchovní monádu, operující D8 pásmu HU-3 realitního pole.
 • Třetí - Srdce Delfína - aktivováno v období 3470 př.n.l. (Babylónský masakr) a to do dimenzionálního pásma D4.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D5 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho vědomé/mentální spojení s jeho Duší respektive Duchovní rodinou bytující v HU-2 realitním poli. Tento implantát tedy blokuje lidské spojení mezi jeho D4 astrálním a D5 archetypálním vědomím a tím, že nepůsobí přímo na mentální D3 úroveň, stále zůstává pro většinu lidí nezpozorován. Tohoto umělého blokování součinnosti 4. a 5.čakry si tak lidé nejsou vůbec vědomi. Současně je tento kanál používán k manipulaci s myšlenkovými formami jedinců s cílem podvrhovat lidem ty "správné" nápady a orientace pragmatické povahy.
 • Čtvrté - Srdce Anubise - aktivováno v našem SAC, v našem HU-1 realitním poli dne 23.3.2002 a to do dimenzionálního pásmaD1,75, jeho účelem je udržovat připojení Stínového tanečníka do D2 (emocionálního) frekvenčního pole jednotlivců a blokovat součinnost fyzické a emocionální úrovně lidské osobnosti (1. a 2.čakry) v probíhajícím SAC. Současně je tento kanál používán k vyprovokovávání emocionálních, ustrašených stavů jedinců s cílem odebírat člověku takto vygenerovanou energii a odvádět ji příslušnému parazitu - provokatérovi, potažmo odvracet těmito "každodenními starostmi" lidskou pozornost nesprávným, zavádějícím směrem a tím podpořit ono již zmíněné prošvihnutí příležitostí nesených veledůležitým transformačním obdobím našeho SAC.

 

Pozornějším čtenářům asi neunikne, že výše uvedené implantáty blokují středovou osu kathara mřížky (tzv. Gru-Al body 2-5-8-11), což samozřejmě není žádná náhoda. Účinnost těchto implantátů byla ze 2/3 uvedena do plné funkčnosti v období jejich aktivací. Finální dokončení plné funkčnosti v našem SAC však je odvislé od zprovoznění ještě dvou dalších implantátů v lidské i pozemské energetice. Prvním z nich je implantát známý pod jménem Oko Metatrona, operující ve frekvenčním pásmu D11,5. Tento implantát je znám rovněž pod názvem Pečeť Avalonu, kterýžto implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován spolu se 4.Srdcem Anubise, tedy dne 23.3.2002. Jen si poznamenejme, že pojem "Oko" není bez vztahu k pojmu "Vševidoucí oko", které je k vidění na každé jednodolarové bankovce. Na Universální úrovni byl tento vliv uveden do provozu v podobě jakési "refrakční čočky" umístěné mezi systém tehdy padlého kolektivu Metatrona - viz. níž a náš kristovský systém a to v období před 150 miliardami lety. Implantátem, dokončujícím lidské energetické zotročení pak je naše "stará známá" 666 Chrámová axiomová pečeť, operující ve frekvenčním pásmu D6,5 (přesněji 6,6,6), která je všeobecně známa i pod názvem "Značka čili Signum Bestie". Tento závěrečný implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován dne 27.5.2003. Touto finální aktivací byla uvedena do provozu technologie Soupeřů známá pod jménem Blue Beam čili Modrý oheň smrti či Blue Sword čili Meč Orionu, jejímž závěrečným úkolem je dokončit zbylou 1/3 reverzních mutací dotčených kristovských energií. Falešnou prezentaci této technologie lidem dostala na starost skupina Soupeřů známá jakoCorteum, která tak činí pod všeobecně známým názvem Wingmakers. Pod touto technologií je tedy namístě představit si sjednocenou, hierarchicky organizovanou, energetickou síť PIN-sítí Soupeřů, prostřednictvím které dochází k závěrečnému stahování chycených kristovských energií do reverzních realitních domén typu černých děr známých pod jménem Wesedak a to na všech úrovních Vědomí našeho universa (Energetického matrixu), tedy na úrovni bytostí, planet, galaxií i kosmů čili tzv. časových matrixů  - viz. níž. Odstartování závěrečné aktivace této technologie bylo Soupeři  provedeno dne 27.5.2003 a celá tato závěrečná akce Soupeřů je známa jako tzv.Blend Dimension Project čili časoprostorové sloučení dimenzí (kristovských a reverzních) skrze chod tzv. Beast Machine, klíčového produktu Atlantské konspirace. V bibli je tento proces pojmenován jako Apokalypsa.
Možná, že pozornému čtenáři neunikne časová souvislost výše zmíněných aktivací v našem SAC a např. Válkou v Iráku, odstartovanou v dubnu roku 2003 a odstartováním automatického autoimunitního procesu Hetharo-Hetahlon v květnu téhož roku. Jak vidíme, analýza naší reálné situace nás vede do stále chmurněji vypadajícího pochopení grandióznosti celé šachové partie. A to ještě zdaleka není všechno. Nicméně to neznamená, že bychom neměli k dispozici prostředky, jak se s touto situací vypořádat. Celý nápomocný příspěvek lidstva spočívá v tom, nenechat se individuálně zastrašit ničím a tím potažmo i kolektivně dát dohromady dostatek kristovské, láskyplné energie (známá jako tzv. Amoraea energie), která tak sama o sobě dostatečně účinně podpoří planetu Zemi a ta tak bude moci (spolu s lidstvem a celou svojí přírodou) vystoupit z reverzu (obráceného, protisměrného evolučního chodu čili sjednocení se s Centrálním Zdrojem skrze vymazání z knihy života) do kristovského BZP.

 

 

12.3 Pozemská situace v SAC 2000-2022

Avšak než si uděláme závěrečnou představu o celé této grandióznosti, pojďme si ještě říci, spíše již jen heslovitě, pár slov k některým dalším důležitým událostem, které následovaly po aktivaci technologie Modrý meč ze strany Soupeřů.

První věcí je mít správnou představu o tom, že jako klíčová odpověď přišel již zmíněný autoimunitní proces Hetharo-Hethalon, který, zjednodušeně řečeno, zahájil z nejvyšších spirituálních míst Centrálního Zdroje obnovování kristovského kódování našeho Universa. Tento universální ochranný energetický proces poběží až do konce roku 2012, kdy postupně navyšuje energetickou ochranu s tím, že po tomto datu by již nemělo být možné dokončit stahování našeho realitního pole do reverzní domény a nezbývá mi než zopakovat, že tento nevyjednatelný proces se v našem Universu (Energetickém matrixu) aktivoval vůbec poprvé od svého vzniku před 950 miliardami let!. To samo o sobě mluví za vše, tak vážná situace v současnosti panuje. A  nyní již skutečně jen heslovitě, byť jsem si vědom toho, že to pro mnoho z čtenářů bude zřejmě nesrozumitelné. U koho to však vygeneruje hlubší zájem, již ví kde hledat další údaje a podrobnosti.

V roce 2004 došlo k dalšímu zesílení útoků ze strany Wesedaku vůči pozemským planetárním štítům (prostřednictvím tzv. Budhara retroviru), na což bylo, již ze strany Strážců, zareagováno spuštěním tzv. Starburst energetického procesu a úspěšnou aktivací dalšího tzv. Polárkového matrixu (z dob Elektrických válek), oba dva podporující úspěšný průchod planety Země a jejich obyvatel do BZP dimenze. Ve výsledku tyto události přinesly nerovnováhy v pozemské energetice,  která se projevila v prosinci roku 2004 pohybem mořského dna s následnými tsunami vlnami, které planetu zasáhly v Indonésii a tím samozřejmě i zejména tamější obyvatele.

Další pozoruhodnou událostí se stala aktivace další technologie Soupeřů - konkrétně Thetánců, kteří uvedli v roce 2006 do provozu svoji technologii známou jako The Treshold (Práh) v jejímž důsledku došlo k urychlení tzv. Tachyonového procesu o cca 9 let, kterýžto procese řídí evoluční cykly v době obratu Starfire - viz. níž. Toto znamená, že z evolučního hlediska máme všichni jakoby méně času na to, zvládnout výzvy našeho SAC, přičemž důsledek tohoto urychlení v D3 realitě známe či pociťujeme jako zkracující se dobu, kterou máme k "čemusi" k dispozici.

V roce 2007 pak došlo k další významné události, kdy Soupeři opět (bohužel úspěšně) zaútočili, tentokrát proti našemu Slunci v D4/HU-2. Ve výsledku tento útok znamená, že naše Slunce bylo uvedeno do tzv. Bardo cyklu, což je umírající cyklus s tím, že by tento, dle současným poznatků, neměl trvat déle než 223 let, tedy v roce 2230 by naše Slunce mělo přestat existovat. Pro současné inkarnované lidstvo to z největší pravděpodobností znamená, že skutečně žijeme svoji poslední pozemskou inkarnaci. K tomu si jen poznamenejme, že tento útok byl pravděpodobně veden v souvislosti s tím, že dosavadní držitelé Sluneční sféry - Anunnakové/Nibiruánci, předtím opětovně přešli (stojíce tváří v tvář síle Budhara rasy z Wesedaku) na stranu Strážců. Z tohoto důvodu jsou to opět oni, kdo dnes řeší situaci kolem našeho Slunce a to již na straně Strážců (rapidní nárůst slunečního gama záření, ohrožujícího pozemský biologický život). V této souvislosti stojí za  zmínku, že s výjimkou Necromitonů a Zetas, ostatní účastníci UIR z roku 2000, zejména Anunnakové, tuto koalici již opustili, v důsledku čehož se prakticky rozpadla.

Jako poslední pozoruhodnou událost zmíním jen tolik, že v roce 2008 přišla do celé této koncovky další rasa účinkující na straně Soupeřů, která je známa jako tzv. Borendth borgové. Další inspiraci lze samozřejmě hledat ve sci-fi seriálech typu Hvězdná brána, Star Trek apod.

Abychom si nyní udělali jakous takous představu o tom, jaké má lidstvo (respektive někteří jedinci) v této nelehké situaci vůbec šance či možnosti, řekněme si ještě stručně pár slov k tomu co lze reálně očekávat. Klíčové je pochopit, že vše co se nyní na planetě Země děje je hra o to, zda-li se Soupeřům podaří zabránit vstoupení Země do BZP či nikoliv, což je naopak hlavním cílem Strážců a samozřejmě celého lidstva. Pokud se Soupeřům tomuto přechodu zabránit nepodaří do prosince roku 2012, potom čeká lidstvo přestupová pětiletka, v rámci které dojde k prolnutí morfogenetických polí Země a Tary, které bude kulminovat v roce 2017 (třídenním připojením morfogenetického pole Gaie/Polárky k Zemi i Taře). Po tomto datu se Hvězdný most začne uzavírat až se zcela uzavře v roce 2022, po kterémžto datu již nebude možné na tuto evoluční cestu pro nikoho na Zemi inkarnovaného naskočit. Tato desetiletka otevřeného Hvězdného mostu se bude vyznačovat bezprecedentním nárůstem úrovně na Zemi přicházejících kosmických energií, přičemž tento jednoznačně očekávatelný energetický nárůst je zdrojem všech úvah ohledně takových efektů jakým jsou globální výpadky (blackout) elektrických rozvodných systémů či fyzikální reakce nekvalitních hrubohmotných či reverzních nf hmot na tyto nově příchozí vf kosmické energie. Je totiž namístě si uvědomit, že tyto efekty respektive jejich míra se objeví v přímé vazbě na míru reverze, která v té době bude na Zemi panovat. Pokud by totiž tato míra byla zanedbatelná, respektive by vůbec neexistovala (tj. Soupeři by zde neměli žádný vliv), vše by proběhlo bez škodlivých reakcí a katarzí. Zcela samostatnou kategorií jsou úvahy o účinku těchto vf energií na lidský organismus. Nicméně je myslím zcela evidentní, že i lidé budou mít s těmito energiemi doté míry problémy, do jaké s nimi budou v rozporu. V této souvislosti nezbývá než opětovně upozornit na rizika spojená s nekontrolovaným globálním očkováním lidstva neznámými látkami z hlediska možnosti ovlivnit tak právě tuto interakci lidské energetiky a energií Hvězdného mostu v blízké budoucnosti. Obecně lze předpokládat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že tyto interakce vyústí do dvou praktických výsledků. Jedna část pozemské reality tyto interakce ustojí a druhá nikoliv. Ti kteří to neustojí - realitní pole této části Země, tak zůstane ve reverzním kódování/poměrech a po roce 2022 se vrátí na svoji dřívější D3 energetickou hladinu, přičemž společenské poměry budou pokračovat v duchu NWO v rámci reverzního Wesedaku. Ti kteří to ustojí - kristovská část planety Země a jejich obyvatel přejde po Hvězdném mostě (to je metafora vyjadřující stav bio-energetiky a DNA) do BZP a ti pak budou ve svých životech pokračovat v rámci tzv. Nového zlatého věku lidstva - avšak stále na planetě Země. V BZP tato část projde jedinečným časoprostorovým cyklem s konečným evolučním cílem zakotvit v D5 na Taře a tím definitivně a úspěšně dokončí Záchranou misi Amenti. No a samozřejmě třetí, nejmenší část lidstva dokáže využít prolnutí morfogenetických polí Země, Tary a také Gaie a dosáhne na realizaci tzv. vzestupu skrze některý z otevřených portálových systémů jako Most úmluvy, Síně Amenti, Polárkový matrix či Aquaelle matrix (viz. níž). Poznamenejme si však, že tento vzestup je grandiózní událost, ke které musí každý zájemce zcela cílevědomě směrovat své současné úsilí a navíc k tomu musí mít vhodné inkarnačně/karmické podmínky.
Aby se Soupeřům podařilo zabránit ve vstoupení planety Země do BZP, budou tito (jejich pozemské iluminátské loutky) navyšovat nesvobodu lidstva pravděpodobně v podobě vyvolání skutečné otevřené fáze právě probíhající 3.světové války, či nějaké zinscenované - virtuální mimozemské invaze v podobě záminky (viz. např. americký film Invaze z roku 2007) k aktivaci mnohdy zmiňovaného programu na násilné snížení počtu inkarnovaných Duší (věřím, že ke skutečné invazi již nedojde a to v důsledku míry progrese ochranných planetárních prostředků) s konečným cílem všemi prostředky snižovat pozemskou úroveň hladiny kristovských, láskyplných , přátelských či bratrských (ale jejich zájmy ohrožující) energií.
Je důležité si stále uvědomovat, že hlavní zbraní Soupeřů jak nedopustit nezbytné navýšení energetické vzestupné úrovně planety, na níž se lidstvo významně podílí, je Strach, který spolehlivě tuto úroveň ponižuje. Proto lze ze strany Soupeřů očekávat, maximalizaci jejich úsilí směrem k zastrašování lidstva, což si myslím je i skutečnou motivací stojící za současnými, stupňujícími se finanční, ropnou, oteplovací, teroristickou, atd. krizemi či tzv. chřipkovou pandemií - typickými ukázkami záměrného generování globální virtuální reality s cílem snížit natolik planetární energetickou úroveň skrze existenciální vystrašení lidstva, aby vstup planety a jejich obyvatel do BZP nebyl energeticky možný. Proto je tak nezbytné nepodléhat strachu, našemu hlavními nepříteli a vypořádat se svými osobním Stínovým tanečníkem, který v nás k tomuto typu energie trvale připojuje. Pokud by však tato strategie Soupeřům nakonec nevyšla, asi je namístě, pragmaticky se připravit na to, že jejich posledním plánem skutečně bude zorganizovat významné snížení počtu kristovsky myslících a jednajících lidí. V tomto smyslu je v Pramenech časové období podzim 2009 až jaro 2011 označeno jako "Okno poslední příležitosti".

 

 

12.4 Galaktický nadhled

A na závěr si řekněme ještě něco víc k tomu, o co v současném SAC jde jaksi nad rámec naší pozemské situace. Přece jen je dobré mít ještě lepší představu o tom, co všechno kolem nás je dnes ve hře. Je mi sice zcela jasné, že kompletní výklad by vydal na další seriál, ale přesto se pokusím velmi stručně uvést některé podrobnější údaje vyplynuvší z posledního vývoje událostí. Že a proč mnoho času nezbývá jsme si již řekli. Současně si tím i lépe osvětlíme problematiku onoho klíčového přetahování kristovských realitních polí do realitních polí reverzních, fantomových. Věřím, že v této souvislosti již nemusím laskavému čtenáři explicitně poukazovat na skutečnost, že nechtěná návratová cesta k Centrálnímu zdroji skrze reverzní matrixy je cestou, na níž dochází k likvidaci individualizovaného Vědomí (vymazání z knihy života), kdežto žádoucí návratová cesta skrze kristovské realitní domény je cestou vědomého návratu a s-jedno-cení se s tímto Centrálním Zdrojem - Bohem.

Až doposud jsme se tedy celou situací zabývali z pozice lidstva a planety Země. To je zcela v pořádku, protože se nás to bezprostředně týká, nicméně bylo by nesprávné, kdyby jsme si z toho udělali ten závěr, že jsme (lidstvo na planetě Země) snad jediní či ústřední, koho se diskutované klíčové období SAC 2012-2022 týká. Není tomu tak. Ve hře je toho daleko víc. Stručně řečeno, v průšvihu není jen lidstvo na planetě Země. V průšvihu je celá naše galaxie Mléčné dráhy. Podobně jak jsme si povídali o tom, že v průběhu Elektrických válek došlo ke stažení části Země do fantomového, reverzně kódovaného matrixu, došlo k podobné situaci o mnoho dřív. Ještě v období před Andělskými válkami v období cca před 350 miliardami let, zaútočili Soupeři z reverzního matrixu (systému černých děr) známého pod jménem Wesedak, konkrétně ze systému Apollyon - padlého temného slunce, na systém Procyus s centrální hvězdou jménemRajhna/Jhala v kristovské galaxii Androméda. Tady je skuečný počátek našich problémů. Výsledkem tohoto útoku bylo vytažení systému Procyus z Andromédy mimo ni, do nově vytvořeného systému, který se stal známým jako Procyak s centrální hvězdou známou pod jménem Abaddon. A tento nově vzniklý systém, stojící tehdy mezi kristovskou Andromédou a anti-kristovským Wesedakem dnes známe pod jménem galaxie Mléčné dráhy. A právě do tohoto nově vzniklého mezi-systému - galaxie Mléčné dráhy pokračovalo přetahování "kořistí" dalších útoků anti-kristovských ras z Wesedaku, známých zejména pod jménem Budhara. Následnými kořistmi těchto dějů (Andělských válek) byl systém Lyry z Andromédy - před 250 miliardami lety, nativní domény Aramathény, nejvyšší evoluční verze naší planety Země v D12 a bohužel i další systém těch, kteří Androméďanům v těchto pre-archaických obdobích přišli na pomoc. Tímto hostujícím, nápomocným systémem byl systém Metatrona, který byl posléze, skrze umělý reverzní systém YHWH, vtažen až do centrálního anti-kristovského systému Wesedaku (před 150 miliardami let), kde je dodnes a spolupodílí se na tzv. 6:6:6 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy které jsou ve hře. A něco podobného se právě nyní odehrává i s Mléčnou dráhou, kdy je tato ze svého dosavadního, jakéhosi mezi-postavení, závěrečně vtahována do Wesedaku. No a protože celý náš Sluneční systém je situován v Mléčné dráze, je nasnadě si uvědomit, že nám všem v důsledku toho hrozí, že budeme do anti-kristovského systému Wesedaka vtažení jako celek, ať již jsme inkarnováni na Zemi, Taře či Gaie. Proč o tom všem hovořím a jaké z toho pro nás, pozemšťany, plynou důsledky ? První věcí je iniciovat ve čtenářích širší představu o velikosti celého konfliktu s cílem uvědomit si, kolik se toho asi kolem nás děje a jak moc toho ve skutečnosti nevíme, ale měli by jsme vědět. Druhou věcí pak je záležitost související s tím, kudy skutečně vede cesta ven z této situace. K celkovému pochopení je potřeba doříci asi tolik.

Snad je nám již jasné, že cesta ven z probíhajícího vtahování Mléčné dráhy do Wesedaku je cesta vedoucí někam do Andromédy a nikoliv cesta vedoucí někam kamkoliv jinam do Mléčné dráhy. Jenže kudy tam, kudy až do Andromédy ? A tady nastupuje na makrokosmické jeviště planeta Země. Probíhající širší makrokosmický plán a úsilí Strážců je takové, že byl vytvořen pomocný systém, známý jako Aquaelle matrix, který byl vytvořen jako jakýsi specifický portálový interface či průchod mezi Mléčnou dráhou a Andromédou, prostřednictvím kterého (pouze) lze opustit Mléčnou dráhu ještě před jejím závěrečným vtažením do Wesedaku a dostat se jím do Andromédy. A nyní to hlavní - ústí tohoto průchodu na straně Andromédy je známé jako planeta Urtha a ústí tohoto průchodu na straně Mléčné dráhy je známé jako planeta Země (Earth). A právě pro tuto jedinečnost planety Země na straně Mléčné dráhy se toho dnes tady tolik děje. To je reálné vysvětlení např. i toho, jak se mohlo stát to, že např. Anunnakové, ti dlouhodobí "nadřazení bohové" pozemšťanů, až v samotném finále narazili na natolik silnější Soupeře, že prakticky zcela rezignovali na své, tak dlouho prosazované, zájmy a vrátili se pod křídla Strážců a nebo že skutečně došlo poprvé v celé historii našeho makrokosmu k onomu již zmiňovanému naprosto jedinečnému ochrannému procesu HetahrO-HethaloN, iniciovanému z nejvyšších pater Božských světů Centrálního Zdroje. To je i skutečným důvodem toho, proč je dnešní situace opravdu tak vážná. Tito nejsilnější mezi Soupeři zajisté nemají v úmyslu nechat v provozu či mimo vlastní kontrolu únikový Aquaelle matrix ani portálový vstup v Mléčné dráze do něj - planetu Země, když už na straně Andromédy jsou bez vlivu.

A na úplný závěr našeho povídání si povězme ještě o jednom veledůležitém aspektu celé této situace. Jde o přirozené evoluční cykly, kterými se řídí putování vydechnuté Božské energie - Vědomí a proces její reintegrace zpět do Centrálního Zdroje čili sjednocení se s ním. Z logiky tohoto kruhového mechanismu je evidentní, že někdy musí dojít k tomu, co se dá nazvat jako bod návratu či obratu . Z logiky je snad i zřejmé, že tento bod je, prostorově chápáno, nejdál od místa výdechu a energeticky chápáno je kristovsky nejslabší čili nejtemnější. Cykly, které nás (Boží jiskry) do tohoto bodu návratu vedou jsou tzv. Euiago cykly (již jsme si o nich něco řekli dřív) a cykly, která nás vedou zpět ke sjednocení se s Centrálním Zdrojem jsou tzv. Adashi cykly (pod správou tzv.Adashi mistrů). A právě mezi těmito cykly se nachází tento bod obratu, ve kterém dochází k tomu, co si můžeme představit pod rčením "oddělování zrna od plev". Ne náhodou se tento bod nazývá Starfire (Hvězdný oheň), protože v tomto bodu končí pro putující Vědomí možnost "zopakovat si reinkarnační  třídu - časový vektor" v některém z Euiago časových cyklů a je nezbytné přistoupit k maturitě a složit "pěkně horké" zkoušky. Výsledkem pak je nástup buď na cestu vědomého návratu k Centrálnímu Zdroji - do Adashi cyklů a nebo na cestu do nevědomého návratu, v našem případě ještě evidentně oddálenému otrockým pobytem v reverzních matrixech Wesedaků. Proč je tento aspekt tak veledůležitý ? Ano, věřím, že jste si to již dali dohromady. Je to právě náš současný SAC, který je pro andělské kristovské lidstvo i planetu Země tímto bodem obratu, Starfire bodem, právě přítomná chvíle skládání zkoušek z naší, tak pohnuté evoluční minulosti. No řekněte sami, není to ideální chvíle k tomu, zablokovat nám naší inkarnační i rasovou paměť a těsně před nástupem na cestu domů nás definitivně svést na zcestí ? Když všichni víme, že jsme přirozeně nejdál od Boha/Zdroje a tedy i nejslabší ? Vždyť Soupeřům vždy skutečně stačí, uspět až na poslední křižovatce.

A pro ty z čtenářů, kteří by měli zájem, pojmenovat si výše uvedené koncepty ještě jiným, více tradičním, esotericko-symbolickým jazykem, lze doporučit vynikající text mého přítele Honzy Křivance, který je k dispozici zde http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3817-dedictvi-anunnaki-a-tajemstvi-genesis-cast-11-v-ohnich-hory-osudu-aneb-v-moci-leviatana/ ). Věřím, že Vám nebude dělat potíže, vytvořit si příslušné pojmové korespondence mezi těmito texty a tak si např. pod Leviathanem budete umět lehce představit naše Soupeře, třeba v podobě Budhara rasy.

A na skutečně již úplný závěr mi dovolte ocitovat z díla dalšího, soudobého klasika světa matrixu Carlose Castanedy a jeho indiánského učitele - čaroděje Dona Juana:

"Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si abychom to nedělali. Vskutku jsme drženi jako vězni. Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava. Vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa.

Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, chamtivost i zbabělost. Aby nás udrželi v nevědomé poslušnosti, poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám svoji ustrašenou mysl. A ta se stala naší myslí.

Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života či jeho průběhu. I pouhá myšlenka, abys nikdy netrpěl hlady, vyvolává v této mysli úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoliv může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuta. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejích myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň nezbytné ochrany.
Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletními bytostmi s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám nestojí jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak  nás obětovat a využít a udělat zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Dokud se neosvobodíme, jsou naše sny jen sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy."

Je potřeba říci víc? Může ještě někdo svéprávný pochybovat o tom, že predátor Leviathan není Strážce ale Soupeř (zcela vědomě říkám - Soupeř, nikoliv Nepřítel) ? Ano může, bohužel to vidíme dnes a denně všude kolem sebe, ale je to jejich, ustrašená, predátoří volba, věřím a doufám, že ne ta naše, ta milující a svobodná.

A nyní už mi nezbývá, než jen poděkovat všem čtenářům za trpělivost a energii, kterou jste věnovali četbě mých textů, ve kterých jsem se Vám pokusil zprostředkovat údaje z Pramenů jedinečné autorky Ashayany Deane, 1. pozemské mluvčí Eyianského koncilu, které pokud vím nebyly doposud v českém prostředí v takovém formátu, rozsahu a přesnosti doposud k dispozici. Pro ty z Vás, kteří se pak rozhodnete k dalšímu studiu originálních anglických textů Pramenů, ještě jednou zde uvádím link na celosvětově běžící projekt

http://www.amentiproject.net/ ), v rámci kterého je toto tzv. Svobodné učení k dispozici každému, v současnosti žijícímu, zájemci.

Nechť se vám přátelé, Vaše cesta domů vydaří, to Vám všem skutečně a upřímně přeji. Nashle doma.

A jako poslední tip pro cestu domů zde uvádím link

http://www.youtube.com/watch?v=IFUlqr3bK68&feature=related ) pro ty z Vás, kteří tíhnete k našim přátelům z Agarty nebo-li z Vnitřní (či Duté, chcete-li) Země, a kteří si vůči nám nepřejí nic jiného, než aby jsme byli schopni, věnovat jim pár svých myšlenek a pokusili se s nimi ve svých meditacích spojit a věnovali jim svoji pozornost.

(c) Petr Penguin 28.10.2009, na základě materiálů (c) Ashayany Deane

 

P.s. Apropó - celý seriál "O čem to vlastně je aneb Tajemství Amenti 1" jsem zpracoval i ve formě jednoho distribučního PDF souboru, takže kdo z čtenářů bude mít zájem o jeho bezúplatné získání, nechť se klidně odváží a napíše mi o něj na můj kontaktní email (petr.penguin@gmail.com Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ). Tento můj autorizovaný soubor, jako takový, tímto povoluji k libovolnému dalšímu, svobodnému - tedy nekomerčnímu - šíření. Pokud by pak někdo měl zájem prezentovat tento materiál jinak, např. na internetu v podobě www stránek či jiné podobě, podléhají tyto formy šíření mému souhlasu, který nicméně případným zájemcům nemám v úmyslu neudělit.

 

No a na úplný závěr. Pokud by někdo případně řešil vnitřní dilema týkající se energetické rovnováhy, nechť laskavě vezme na vědomí, že můj email - petr.penguin@gmail.com Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny je zaregistrován v systému paypal.

Na tomto emailu jsem rovněž k dispozici v případě potřeby či zájmu kontaktovat mou osobu.

 

 

11.4. 2010 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář